Czarki

Glina kamionkowa szara, wypał  1200 stopni