Doniczki

glina kamionkowa z szamotem, toczona na kole

wypał 1170 stopni