Doniczki

glina kamionkowa z szamotem toczona na kole

wypał 1170 stopni